Ia Mendengar Ibunya Berteriak

Semasa hidupnya, seringkali malam hari saat ia tengah duduk di berugak bersandar di tiang, ia...

Baca lebih lajut